Nowy numer 39/2023 Archiwum

Silni modlitwą innych

W klasztorze braci mieszczą się seminarium oraz ponowicjat. Łącznie swoją drogę powołania odkrywa tu obecnie 11 młodych.

Jedni studiują teologię, drudzy są jeszcze przed rozpoczęciem studiów, ale już poznają zasady życia we wspólnocie i charyzmat pozostawiony przez św. Franciszka. Niedziela Dobrego Pasterza była czasem szczególnej modlitwy o powołania i za powołanych. W parafii św. Franciszka to okazja do „adopcji zakonnika”. Zostały przygotowane specjalne obrazki ze zdjęciem każdego z braci formujących się w kapucyńskim seminarium i modlitwą do odmawiania. Chętni, którzy chcieli włączyć się w to dzieło, po każdej Mszy św. losowali imię konkretnego brata, dostawali obrazek i podpisywali zobowiązanie do modlitwy przez najbliższy rok.

Wzięci z ludu

– Bardzo potrzebujemy waszej modlitwy, nie tylko na drodze rozeznawania powołania, ale każdego dnia. My, kapłani czy bracia zakonni, nie bierzemy się z powietrza, ale wyrastamy z konkretnych rodzin, wspólnot, parafii. Stajemy się pasterzami owiec, jak Jezus mówi w Ewangelii, i naszym zadaniem jest tych owiec strzec, a nie je strzyc. Różnica w brzmieniu nieznaczna, ale w znaczeniu ogromna. Żeby dobrze wykonać powierzone nam zadanie, potrzebujemy nie tylko bliskości z Bogiem, ale też modlitewnego wsparcia. O to właśnie prosimy – byście wsparli nas siłą waszej modlitwy – mówi br. Artur Fredo, rektor Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie.

Czas przygotowania

Formacja w tym zgromadzeniu ma kilka etapów. Najpierw jest postulat, kiedy kandydaci nie noszą jeszcze habitów, ale żyją we wspólnocie braci; potem nowicjat, czyli czas, kiedy kandydaci otrzymują habit i przygotowują się do pierwszych ślubów; następnie ponowicjat, który jest specyficznym czasem formacji trwającym od czasu złożenia pierwszych ślubów czasowych aż do profesji wieczystej. Po nim rozpoczynają się studia teologiczne, których uwieńczeniem są święcenia kapłańskie.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast