Nowy numer 33/2022 Archiwum

Ja wierzę w młodych ludzi

Dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL, prorektor ds. studentów, doktorantów i rozwoju mówi o nowych i sprawdzonych kierunkach studiów, a także o szczególnym charakterze katolickiej uczelni.

Ks. Rafał Pastwa: Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II rozpoczęła się rekrutacja kandydatów na studia. Maturzyści będą mogli rejestrować się w systemie elektronicznym do 8 lipca. Natomiast rekrutacja na studia II stopnia potrwa do 15 lipca. Jakie kierunki studiów może wybrać młody człowiek na KUL?

Prof. Beata Piskorska: Oferujemy bardzo szeroką gamę ok. 60 kierunków już ugruntowanych na KUL zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu studiów, od wielu lat i tradycyjnie utożsamianych z naszą uczelnią, ale też nowych, dostosowanych do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb. Wielkim powodzeniem od lat cieszą się zarówno kierunki humanistyczne, społeczne takie jak prawo, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, retoryka stosowana, pedagogika, nauka o rodzinie, historia, filologie obce, z anglistyką na czele, kryminologia, ale też ścisłe, takie jak biotechnologia, architektura krajobrazu, dietetyka, zarządzanie, ekonomia. Niezmiennie na najwyższym poziomie utrzymuje się teologia. Na KUL można studiować w języku polskim i angielskim. Oferujemy również bogatą ofertę studiów podyplomowych, doktoranckich. Powodzeniem cieszy się Szkoła Doktorska KUL, w ramach której rozwijać można swoje badania naukowe uwieńczone stopniem naukowym doktora. W przyszłym roku planujemy otworzenie również kierunku medycznego. Mamy ponadto ofertę studiów skierowanych do przyszłych studentów w fili w Stalowej Woli. Kandydaci mogą rejestrować się tam na studia stacjonarne I i II stopnia: dietetykę, administrację, bezpieczeństwo narodowe i nauki o rodzinie.

Tegoroczna oferta zawiera także pięć nowych kierunków?

Na rok akademicki 2022/2023 nasza uczelnia przygotowała kilka nowości. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganym umiejętnościom i oczekiwanym kompetencjom we współczesnym świecie oferujemy 5 nowych kierunków. Na każdym z nich na studentów czeka od 20 do 40 miejsc. Jednym z nich jest sztuczna inteligencja na Wydziale Filozofii. Studia mają przygotować do podjęcia pracy w charakterze programistów i specjalistów w zakresie projektowania systemów inteligentnych, a także oceny ich przydatności. Ponadto oferujemy prawo w biznesie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Studia pozwolą uzyskać przygotowanie do pracy w różnego typu przedsiębiorstwach, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę na studiach II stopnia - prawo w biznesie. Dużym powodzeniem według naszej wiedzy cieszy się nowatorski i spełniający oczekiwania wszystkich przyzwyczajonych i ceniących w ciągu ostatnich 2 lat system edukacji online kierunek Italianistyka w trybie zdalnym na Wydziale Nauk Humanistycznych. To pilotażowy kierunek umożliwiający studiowanie języka włoskiego i kultury Włoch z wykorzystaniem narzędzi nauczania na odległość. Od 2019 r. istnieje też możliwość studiowania italianistyki w trybie stacjonarnym. Z kolei istniejące kierunki filologia germańska i romańska zostają przekształcone od tego roku na romanistykę i germanistykę. Kandydaci będą mogli kontynuować i pogłębiać naukę języka francuskiego czy niemieckiego lub też zacząć naukę od podstaw - w grupie początkującej.

Po przerwie spowodowanej koronawirusem wracają cykliczne imprezy kulturalne w Lublinie, powróciły także KULturalia – ku radości młodych ludzi żyjących w mieście studenckim. Dlaczego to tak ważne wydarzenie z punktu widzenia studenta?

Tak, bardzo się cieszę, że udało się jako jedynej uczelni lubelskiej zorganizować Lubelskie Dni Kultury Studenckiej KULturalia w maju. Odbyły się nietypowo, bo w kameralnych warunkach na pięknym dziedzińcu uniwersytetu. Tym razem odbywały się pod hasłem „Solidarni z Ukrainą” i oprócz integracji młodzieży, studentów i całej społeczności akademickiej, dochód z biletów w dużej części został przekazany za pośrednictwem Konsula Generalnego Ukrainy w Lublinie dla obywateli Ukrainy cierpiących z powodu konfliktu z Rosją na terenie ich państwa. Długo oczekiwane przez studentów i nas wszystkich „święto studentów” było okazją do podziękowania wszystkim bezinteresownie zaangażowanym w pomoc dla uchodźców z Ukrainy koordynowaną przez KUL. Nasze działania obejmowały szerokie spektrum Darów Serca: zbiórkę darów i bezpłatne zakwaterowanie w domach studenckich w Lublinie i kampusie w Stalowej Woli, pomoc prawną, psychologiczną, pomoc w nauce języka polskiego, pomoc dla osób z niepełnosprawnością, pomoc rodzinom, matkom z dziećmi, a także wsparcie duchowe. Było to piękne świadectwo chęci niesienia pomocy zgodnie z duchem i przesłaniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - Deo et Patriae.

Dlaczego warto wybrać studia w Lublinie, a dokładnie na KUL?

KUL to nie tylko bogata oferta wielodziedzinowych studiów, z której każdy może wybrać kierunek zależnie od swoich zainteresowań, umiejętności i oczekiwań. To doskonała atmosfera, integracja, ale też opieka duchowa i psychologiczna, co nie jest bez znaczenia po ciężkich dla nas wszystkich dwóch latach lockdownu. Na naszym uniwersytecie istnieje ponad 80 organizacji i kół studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania, aktywnie angażować się w działalność artystyczną, m.in. Teatr ITP, Teatr Enigmatic, Chór KUL, Legia Akademicka, czy Zespół Pieśni i Tańca. Specyfika KUL oparta na zasadach i wartościach chrześcijańskich łączonych z nowoczesnością jest dodatkowym atutem. Mamy ponad 100-letnią tradycję, jesteśmy jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie uczelni. To świadczy, że studiowanie na KUL jest prestiżowe.

Czy program studiów jest dostosowany do zmieniającego się rynku pracy, nieprzewidywalnego świata?

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na studia. Od tego roku proponujemy kandydatom, którzy nie są jeszcze zdecydowani jaki kierunek wybrać, możliwość spotkania z doradcą zawodowym. Forma spotkań jest indywidualna, bezpłatna, w formie stacjonarnej lub online, zależnie od sytuacji epidemicznej oraz potrzeb kandydata. Proces doradczy będzie uwzględniał do trzech spotkań oraz uwzględniał specyficzne potrzeby kandydatów oraz ich rodziców. Na spotkanie konieczne są zapisy lub telefoniczne ustalenie terminu z doradcą zawodowym.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama