Podyplomówka z nauczania kultury i języka polskiego

Zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego jako obcego lub dziedziczonego i kultury polskiej wzrasta od wielu lat.

Celem studiów podyplomowych, na które trwa rekrutacja, jest umożliwienie osobom z uprawnieniami pedagogicznymi zdobycia i podniesienia kwalifikacji w nauczaniu kultury i języka polskiego jako obcego albo też dziedziczonego. Rejestracji na studia można dokonać TU. Liczba miejsc ograniczona.

Zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego jako obcego lub dziedziczonego i kultury polskiej wzrasta od wielu lat i będzie się utrzymywać przez dłuższy czas.

Oferta studiów skierowana jest do absolwentów studiów wyższych I i II stopnia lub jednolitych magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne.

W programie znajdą się m.in. takie zagadnienia jak: metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/dziedziczonego dzieci w wieku wczesnoszkolnym, kulturowa interpretacja dzieła literackiego w kontekście historycznoliterackim, sztuka polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego/dziedziczonego, lingwistyka antropologiczna, twórcze pisanie w języku polskim, wsparcie psychologiczne uczniów migrujących, w tym uczniów z terenów objętych konfliktami/wojną, historia Polski na tle dziejów powszechnych - wybrane zagadnienia, dyplomacja kulturalna.

Zajęcia będą miały również wymiar praktyczny. Kierownikiem studiów podyplomowych jest prof. Beata Obsulewicz-Niewińska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Absolwenci uzyskają dodatkowe, potwierdzone dyplomem, kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego lub dziedziczonego w szkołach w Polsce, w szkołach polskich poza Polską, szkołach polonijnych i szkołach europejskich. Zdobędą także potwierdzone kompetencje do pracy w projektach międzynarodowych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..