Nowy numer 09/2024 Archiwum

Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Wystawa

W 2022 roku mija dokładnie 80 lat od założenia Armii Krajowej - największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie. Wystawa "Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo" przypomina historię sprzed lat.

W historyczną podróż zabiera ciekawych Archiwum Państwowe w Lublinie, które wystawę przygotowało.

W 2022 r. mija dokładnie 80 lat od założenia największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie. Armia Krajowa, powstała z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej. ZWZ w ciągu dwóch lat istnienia zgromadził ogromną rzeszę członków, wobec czego niezbędna była reorganizacja jego struktur. W ramy Armii Krajowej starano się włączyć również inne konspiracyjne organizacje wojskowe, jak Bataliony Chłopskie czy Narodową Organizację Wojskową. Z różnym skutkiem podejmowano liczne próby scaleniowe, ale bez względu na ich efekt końcowy Armia Krajowa cieszyła się ogromną estymą wśród polskiego społeczeństwa i bardzo chętnie wstępowano w jej szeregi.

- W ramach Armii Krajowej funkcjonowało wiele komórek odpowiedzialnych za różnorodne zadania. Oprócz przeprowadzania akcji partyzanckich i działań operacyjnych, właściwe struktury odpowiadały za informację i propagandę, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zapewnianie bezpieczeństwa i porządku, eliminację wrogów i zdrajców, przeprowadzanie dywersji i sabotażu, łączność i komunikację, zapewnienie wyposażenia oraz wiele innych zadań, kluczowych dla funkcjonowania całej organizacji - wyjaśnia dr Bartosz Staręgowski z Archiwum Państwowego w Lublinie.

Wystawę „Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia Ludzie Dziedzictwo” można oglądać na dziedzińcu Archiwum Państwowego, składa się ona z 20, na których zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące lubelskiej Armii Krajowej, w tym powstanie Komendy Okręgu na Lubelszczyźnie oraz jej struktury organizacyjne, wyekwipowanie, szkolenia, organizację działań w terenie, sylwetki jej członków i dowódców, działania zbrojne przeciwko nieprzyjacielowi, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zwalczanie wroga zewnętrznego oraz upamiętnienie działań i ludzi związanych z Armią Krajową po wojnie i w czasach obecnych.

- Materiały na wystawie pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie, począwszy od maszynopisów i rękopisów, przez odręcznie rysowane szkice i mapy, plany, publikacje, broszury, pocztówki, plakaty, fotografie, na medalach i innych materiałach związanych z AK skończywszy. Najwięcej obiektów pochodzi z zespołu „Związek Walki Zbrojnej - Armia Krajowa Okręg Lublin” oraz „Zbiory, relacje i wspomnienia dotyczące wojny i okupacji 1939-1944” wyjaśnia Bartosz Staręgowski.

Przygotowując ekspozycję wykorzystano również archiwalia pochodzące z prywatnej spuścizny Mikołaja Spóza oraz ze zbiorów Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Terenowy w Lublinie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Międzyrzecu Podlaskim i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Kraśniku.

Autorem wystawy oraz jej opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski. Kwerendę źródłową wykonali: Aneta Kowalczyk, Joanna Kowalik-Bylicka, Bartosz Staręgowski, Katarzyna Szczepańska i Katarzyna Ślusarska.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy