Nowy numer 47/2023 Archiwum

Będą wybory do parafialnych rad duszpasterskich

We wszystkich kościołach archidiecezji lubelskiej zostanie 30 października odczytany dekret abp. Stanisława Budzika, zarządzający wybory do parafialnych rad duszpasterskich.

Dobiega końca pięcioletnia kadencja dotychczasowych parafialnych rad duszpasterskich. W związku z tym abp Budzik wydał dekret zarządzający nowe wybory.

Kodeks prawa kanonicznego podkreśla rolą całego ludu Bożego w ożywianiu i wzbogacaniu duszpasterstwa. Przewiduje on wiele organów doradczych na różnych szczeblach życia kościelnego, w których uczestniczą również ludzie świeccy. Wśród nich znajdują się rady duszpasterskie, powoływane w parafiach i kościołach rektoralnych.

Rada duszpasterska stanowi - zgodnie z kan. 536 Kpk - ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub we wspólnocie wiernych gromadzącej się przy kościele rektoralnym, a szczególnie:

a) wspiera kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego,
b) inspiruje i wspiera inicjatywy duszpasterskie w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłosierdzia,
c) niesie pomoc w przeprowadzeniu oceny stanu religijno-moralnego parafii, z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
d) bierze udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego, w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
e) buduje wśród parafian klimat zaufania do Kościoła oraz podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
f) wspiera działalność ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
g) wspiera proboszcza (rektora) w zarządzaniu dobrami majątkowymi oraz w pracach administracyjno-gospodarczych, w tym opiniuje, zgodnie z odrębnymi przepisami, wnioski dotyczące zaciągania przez parafię (rektorat) kredytów i innych zobowiązań o charakterze materialnym.

Obecnie zaczyna się etap zgłaszania do proboszczów kandydatów do rad parafialnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy