Nowy numer 5/2023 Archiwum

Kontynuacja dziedzictwa

Wśród laureatów konkursu im. Czesława Zgorzelskiego znalazła się absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom i finalistom Konkursu im. Profesora Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską, po dwóch latach przerwy spowodowanych pandemią koronawirusa, ponownie odbyła się 25 października w murach katolickiego uniwersytetu w Lublinie. W wydarzeniu uczestniczyli reprezentanci ośrodków polonistycznych w całym kraju. Była to okazja do świętowania 20. edycji konkursu, a nagrody przyznano po raz 21.

Siła humanistyki

Głównym organizatorem była Konferencja Polonistyk Uniwersyteckich, skupiająca wszystkie najważniejsze ośrodki polonistyczne w Polsce. Obecnie na czele konferencji stoi prof. Renata Przybylska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Jak każdego roku, w konkursie znalazły się wybitne prace. Wybór najlepszych odbywa się dwuetapowo, najpierw w poszczególnych uczelniach, a potem przez główne jury. Pokazują one, że polonistyka ma przyszłość. Jestem też zaskoczona, że młodzi ludzie podejmują tematy historyczne, często wymagające wnikliwej analizy starych dokumentów. W ostatnich latach dostrzega się silny zwrot w kierunku badań przeszłości. Na etapie ogólnopolskim oceniliśmy kilkanaście prac – wyjaśnia R. Przybylska. Tegoroczną organizacją konkursu zajmowała się prof. Anna Postawka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – Celem wydarzenia jest integracja środowiska polonistycznego, działania na rzecz wysokiego poziomu kształcenia, przede wszystkim zaś wyróżnienie najzdolniejszych młodych polonistów i stworzenie bodźca do podejmowania przez nich dalszych prac naukowo-badawczych – wyjaśnia. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: językoznawczej i literaturoznawczej. Magisteria biorące udział w konkursie od dziesięciu lat wydawane są w serii wydawniczej „Młoda Polonistyka”, przez co wchodzą do obiegu naukowego i społecznego.

Prawy profesor

– Konkurs ma charakter ogólnopolski, ale mocno zakorzeniony jest w rzeczywistości KUL, zwłaszcza poprzez osobę patrona, prof. Czesława Zgorzelskiego (1908-1996), jednego z najwybitniejszych w jego pokoleniu badaczy literatury polskiej, zwłaszcza okresu romantyzmu i wielkiego patrioty – wskazuje A. Podstawka. – Prof. Zgorzelski był człowiekiem prawym. Aż do śmieci w 1950 r. związany był z KUL. Obecnie konkurs wspierany jest przez jego syna Andrzeja Zgorzelskiego – dodaje. Materialnego i merytorycznego wsparcia organizatorom wydarzenia udziela Barbara Zgorzelska, wdowa po wybitnym naukowcu. W tym roku przesłała list do uczestników wydarzenia, który odczytała Paulina Przepiórka.

Laureaci

W kategorii językoznawstwo drugą nagrodę przyznano Annie Brzozowskiej za pracę pod tytułem „Skrzydlate słowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Grażyny Zarzyckiej w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego. Pierwszą nagrodę przyznano Zofii Bryłce za pracę „»Paraphrasis« Wojciecha Tylkowskiego – na pograniczu przekładu i objaśnienia”, napisaną pod opieką naukową dr hab. Doroty Rojszczak-Robińskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kategorii literaturoznawstwo drugie miejsce przyznano Dorocie Rocheckiej-Sembratowicz za pracę „Nieznana powieść Czesława Miłosza”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Fitasa w Instytucie Literaturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwsze miejsce przypadło Łukaszowi Krajowi za pracę „Pietà w literaturze i sztuce XX wieku”, napisaną pod opieką naukową prof. dr hab. Anny Łebkowskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas gali głos zabrali m.in. prorektor KUL, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL, prof. Wacław Pyczek i prof. Henryk Duda, którzy przedstawili serię wydawniczą „Młoda Polonistyka”. Galę poprowadził ks. dr Mariusz Lach.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy