Nowy numer 5/2023 Archiwum

Znajomość Biblii – znajomością Chrystusa

Potrzeba dziś pracy u podstaw, dostosowania przekazu do współczesnego języka.

Coraz częściej we współczesnej kulturze dochodzi do prób dekonstrukcji podstaw antropologii chrześcijańskiej i przesłania biblijnego, a skuteczną metodą przeciwstawienia się tym tendencjom jest rzetelna edukacja biblijna coraz liczniejszych grup katolików, ale także osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży, polonistów oraz przedstawicieli innych profesji.

Jak podkreślają eksperci, potrzeba dziś na nowo odkryć zwrot pozytywistyczny i pracować u podstaw, dostosowując język przekazu i metody działania. Prace naukowe nie spełniają tych wymogów, bo nie wychodzą poza wąski krąg badaczy zajmujących się problematyką specjalistyczną, co powoduje, że miejsce ekspertów we wpływie na opinię publiczną zajmują influencerzy i celebryci.

Od wielu lat bibliści związani z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim prowadzą spotkania formacyjne, edukacyjne i modlitewne bazujące na Biblii. W 2003 r. abp Marian Gołębiewski, jako przewodniczący Sekcji Biblijnej w Komisji Nauki Wiary KEP, zlecił ks. prof. Henrykowi Witczykowi z KUL podjęcie prac mających na celu opracowanie statutu i powołanie do istnienia Dzieła Biblijnego w Polsce. Kolejna inicjatywa jest związana z osobą ks. prof. Mirosława Wróbla. Dyrektor i redaktor projektu „Biblia Aramejska” z KUL upowszechnia wiedzę z zakresu egzegezy biblijnej i teologii biblijnej. Jako dyrektor sekcji biblistyki na KUL koordynuje liczne działania i projekty wdrożeniowe w tym obszarze, m.in. Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkołę Formacji Duchowej, Spotkania Biblijne w Ognisku Światła i Miłości w Łopocznie czy konkursy biblijne.

Wielką popularnością i wysokim poziomem merytorycznym od wielu lat cieszy się Kurs Formacji Biblijnej, do którego przystępują katolicy świeccy chcący pogłębić wiedzę i formację biblijną. Celem kursu jest m.in. nabycie umiejętności interpretowania tekstów Ewangelii oraz pozostałych pism Starego i Nowego Testamentu do zastosowania w życiu, kształtowanie duchowości biblijnej. Podobnie jak w latach poprzednich na pierwszym roku kursu studenci uczestniczą w podstawowym kursie formacji biblijnej.

Zajęcia prowadzone są w soboty, raz w miesiącu, od 9.40 do 16.40. Zajęcia fakultatywne z języka greckiego – od 8.00 do 9.30. Kolejny rok to kurs pogłębiony. Także na tym poziomie zajęcia prowadzone są w soboty raz w miesiącu od 9.40 do 16.40. Z kolei fakultet z języka hebrajskiego trwa od 8.00 do 9.30. Dla III roku odbywają się w analogicznym czasie wykłady monograficzne, podobnie jeśli chodzi o fakultet z języka aramejskiego. Ofiara za całoroczny kurs wynosi 300 zł. Zapisy pod numerami: 502 596 245 i 661 874 489. Zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów odbywają się w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szczegóły na www.kurs-biblijny.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy