16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć

Lublin po raz kolejny włącza się w kampanię, która ma na celu eliminację przemocy wobec kobiet.

Kampania będzie realizowana od 25 listopada do 10 grudnia. W jej ramach przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” oraz Okręgowej Rady Adwokackiej będą pełnić dyżury w celu pomocy osobom zagrożonym przemocą, doświadczającym przemocy oraz świadkom przemocy – informuje Adam Mołdoch, przewodniczący Zespołu Interdysyclinarnego. 

Początek akcji przypada na 25 listopada, który obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, a 10 grudnia, w dniu zakończenia, ma miejsce Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w kampanię jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez uświadamianie, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka, wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet, budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet, zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii, wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

W ramach akcji Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie będzie rozpowszechniać treści związane z tematyką przeciwdziałania przemocy, które będą miały charakter psychologiczny i edukacyjny. - Dokładnie 4 grudnia CIK po raz kolejny zorganizuje cykliczne wydarzenie „Nie wchodź w przemoc, wchodź do wody” nad Zalewem Zemborzyckim, w ramach którego będzie miało miejsce morsowanie pracowników CIK z Lubelskim Klubem Morsów. Dodatkową atrakcją podczas wydarzenia będzie ciepły poczęstunek przygotowany przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Dla zażywających kąpieli oraz osób im kibicujących zaplanowano słodki poczęstunek w postaci krówek - precyzuje A. Mołdoch.

Zaplanowano również udział psychologów i prawników CIK w Lublinie w spotkaniach z seniorami w środowiskowych domach samopomocy i Klubach Seniora, podczas których przekazywane będą informacje dotyczące możliwości interwencyjnego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego i prawnego w sytuacji kryzysu w szczególności dotknięcia żałobą, chorobą, przemocą, pokrzywdzeniem przestępstwem, współuzależnieniem. Klub Sportów Walki K1 przy ul. Kleeberga organizuje kurs samoobrony. Zajęcia odbywać się będą 21, 23, 28 i 30 listopada oraz 5 i 7 grudnia. Zapisy w CIK.

W ramach kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” pracownicy Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie będą pełnić dyżury w siedzibie Sekcji przy ul. Głębokiej 11, podczas których udzielać będą poradnictwa osobom doświadczającym przemocy oraz świadkom przemocy w rodzinie.

Pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 9 zaplanowali w tym okresie telefoniczny dyżur pracownika socjalnego 28 listopada w godz. 16.30-18.30, a 30 listopada w godz. 10.00-12.00, dyżur pedagoga pod numerem tel. 510 378 940. W dniach 29 - 30 listopada od godz. 9.00-10.00, pod numerem telefonu:  47 811-59-72 dyżur będzie pełnić funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Poradnictwo udzielane będzie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 30 listopada przy ul. Głębokiej 11 od godz. 10. 00 do 12.00 zaplanowano grupę wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie. Spotkanie poprowadzi przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie.

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape” z siedzibą przy ul. Bernardyńskiej 5 udziela bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem i doświadczającym przemocy przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty od 9.00 do 14.00.

 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..