Reklama

    Nowy numer 12/2023 Archiwum

Plany na promowanie polszczyzny

Spotkanie prezentujące Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego odbyło się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie.

Konferencja – w formie zdalnej – skupiła przedstawicieli ponad dwustu organizacji polonijnych z całego świata, m.in. z Australii, USA, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Islandii, Wielkiej Brytanii, Francji czy Argentyny. Plany oraz przedsięwzięcia IRJP na najbliższy rok przedstawił prof. Jacek Gołębiowski, dyrektor Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.


Troska o polskość


Profesor związany od wielu dekad z KUL i środowiskiem Polonii i Polaków na Wschodzie podkreślił, że do zadań IRJP należą: inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego, wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocja języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Polsce i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki. Do zadań tych należą ponadto: wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego, upowszechnianie języka polskiego jako obcego, współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, a także organizacjami i innymi podmiotami działającymi w kraju i poza jego granicami na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.


Patron IRJP


Profesor Gołębiowski przedstawił także sylwetkę patrona IRJP, koncentrując się na zdolnościach organizacyjnych o. Kolbego, jego działalności promującej język polski i czytelnictwo, stosowaniu zdobyczy technologicznych dla poprawy kondycji społeczeństwa i wreszcie na zaangażowaniu w pomoc Polakom i Żydom w czasie II wojny światowej.


Zastępczyni dyrektora IRJP Agnieszka Rogozińska koordynowała część konferencji, podczas której przedstawiciele Polonii zadawali pytania i uczestniczyli w dyskusji.


Głos zabrał także Piotr Semeniuk, dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Spotkanie prezentujące IRJP otworzył Tomasz Rzymowski, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju i umiędzynarodowienia edukacji i nauki. Organ został powołany na mocy ustawy z 7 października 2022 roku o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego. Prezydent podpisał ustawę 15 listopada 2022 roku. Powołanie dyrektora IRJP przez Ministra Edukacji i Nauki nastąpiło 15 grudnia 2021 roku.


« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy