Nowe kierunki otwiera Uniwersytet Przyrodniczy

Będą nowe kierunki studiów na lubelskich uczelniach. Uniwersytet Przyrodniczy ogłosił, że od maja będzie rekrutował na pięć nowych kierunków. Wszystko po to, by przyciągnąć studentów na studia do Lublina.

Rekrutacja letnia rusza 8 maja i trwa do 30 września 2023 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje w tym roku prawie 60 kierunków studiów, w tym 5 nowych.

Wśród nowych kierunków znalazły się: zielone technologie, survival i animacja przyrodnicza, diagnostyka ekoprzestępczości, informatyka przemysłowa i bioinformatyka w biogospodarce.

Zielone technologie

W trakcie studiów scharakteryzowane zostaną wszystkie elementy środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialne zarządzanie i zrównoważone korzystanie z zasobów Ziemi. Warto podkreślić, że wybrane zajęcia będą realizowane we współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Absolwenci i absolwentki kierunku zielone technologie będą wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy w głównych segmentach gospodarki – przemyśle, rolnictwie oraz sektorze usługowym, w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem technologii przyjaznych środowisku oraz szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Zdobędą kompetencje inżynierskie w zakresie kształtowania, ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego, a także prawidłowej gospodarki jego zasobami dla potrzeb człowieka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Survival i animacja przyrodnicza

To nauka technik przetrwania w trudnych warunkach środowiska naturalnego oraz propozycja zostania specjalistą z zakresu animacji przyrodniczej. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: technik przetrwania; rozpoznawania roślin ratowniczych w survivalu; rozpoznawania zwierząt jadowitych i alergennych; żywienia człowieka i kuchni survivalowej, kosmetyków naturalnych stosowanych w survivalu, technik orientacji przestrzennej czy ekologii terenowej.

Otrzymają również gruntowne wykształcenie z zakresu animacji przyrodniczej – głównie edukacji ekologicznej oraz angażowania społeczności lokalnych w działania na rzecz ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, organizacji eventów firmowych czy zielonych szkół.

Diagnostyka ekoprzestępczości

Studia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości przygotują do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych. Według unijnych danych przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie! To pozwala sądzić, że zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zwalczania przestępczości środowiskowej będzie bardzo duże.

Absolwenci tego kierunku studiów potrafią prowadzić sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, wykonywać kontrole interwencyjne oraz realizować działania prewencyjne zapobiegające i ograniczające działalność przestępczą w zakresie korzystania ze środowiska.

- Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia terenowe, a także zdobycie wielu umiejętności praktycznych w diagnozowaniu przestępstw środowiskowych. Zapewniamy ciekawe praktyki w wydziałach zwalczania przestępczości, straży pożarnej, instytutach ekspertyz sądowych, biurach projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmach konsultingowych czy ośrodkach edukacji ekologicznej – mówi prof. dr hab. Tomasz Mieczan, dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej

Informatyka przemysłowa

To zaproszenie, by zostać specjalistą w zakresie informatyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Będzie można zdobyć wiedzę i kompetencje m.in. z automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz informatycznej obsługi procesów produkcyjnych i zarządczych: z: programowania i modelowania, inżynierii i wizualizacji procesów produkcyjnych, konstrukcji oraz budowy i eksploatacji maszyn, analizy danych przemysłowych, mechatroniki i automatyki, podstaw procesów produkcji rolno-spożywczej. Absolwenci będą przygotowani do pracy na różnych stanowiskach związanych z wykorzystaniem projektowania komputerowego, programowania oraz z zastosowaniem technologii informatycznych w procesach produkcyjnych.

W trakcie studiów można uzyskać uprawnienia i certyfikaty w zakresie: AutoCAD 2D i 3D (Autodesk), Inventor Professional, języka angielskiego (Oxford University), a także działać w studenckich kołach naukowych takich jak: Informatyków czy Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD.

Bioinformatyka w biogospodarce

Absolwenci kierunku bioinformatyka w biogospodarce będą przygotowani do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu nauk rolniczych, w tym biologii molekularnej i genetyki oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności programowania, co jest wynikiem interdyscyplinarnego charakteru studiów.

Absolwent posiada umiejętność pracy i programowania w środowiskach różnych systemów operacyjnych, może samodzielnie projektować bazy danych, opracowywać algorytmy procesów biologicznych i tworzyć na tej podstawie programy komputerowe w wybranych kompilatorach, w szczególności dedykowane zagadnieniom z obszaru biogospodarki, planować i wykonywać zadania badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii molekularnej i informatyki zarówno samodzielnie jak i w ramach pracy grupowej.

Kompetencje merytoryczne umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy zawodowej w: instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych, zajmujących się badaniami z zakresu biogospodarki jako specjalistom w zakresie metod bioinformatycznych; przemyśle rolniczym, bioinformatycznym oraz jednostkach wykorzystujących i zarządzających bazami danych; firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli zwierzęcej; instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki i dziale diagnostyki medycznej, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; firmach konsultingowych, szkoleniowych; jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka i kierunkach pokrewnych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..