Nowy numer 22/2023 Archiwum

Ludzie papieża

Pochodzą z różnych stron Lubelszczyzny, studiują w Lublinie. Łączy ich osoba Jana Pawła II. Są częścią jego żywego pomnika.

Ponad czterdziestu studentów, stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przeżywało w Domu Zawierzenia Caritas w Firleju swoje coroczne rekolekcje wielkopostne. Tym razem przebiegały pod hasłem „Tajemnice Eucharystii”.

Spotkanie przyjaciół

Duchowym przewodnikiem tego czasu był ks. Łukasz Nycz odpowiedzialny za formację duchową młodzieży objętej programem stypendialnym, na który fundusze zbierane są między innymi przy okazji październikowego Dnia Papieskiego. Studenci w czasie trzech dni rekolekcji modlili się, słuchali konferencji, dzielili się swoimi przemyśleniami, uczestniczyli w laboratoriach i wspólnie spędzali wolny czas.

Jedną z uczestniczek rekolekcji była Zuzanna, studentka II roku finansów i rachunkowości lubelskiej politechniki. − Rekolekcje to dla mnie możliwość pogłębienia swojej wiary. To czas na skupienie, adorację i modlitwę. To również możliwość spotkania się z przyjaciółmi oraz integracji − mówi. − Nie brakuje także odniesień do aktualnych społecznie tematów. Ks. Łukasz w bardzo ciekawy sposób przybliżył nam też zagadnienia związane z Mszą św., wielokrotnie powołując się na naukę i myśli św. Jana Pawła II − dodaje stypendystka.

Ważnym elementem, jak zawsze, było zawiązywanie wspólnoty. − Fundacja to dla mnie nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim rodzina, osoby, na które zawsze mogę liczyć. Fundacji zawdzięczam wiele − zarówno szansę na rozwijanie swoich talentów, jak i przyjaciół na całe życie − przyznaje inna ze stypendystek, Gabriela, która studiuje kognitywistykę w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II.

By żyli jego przesłaniem

Z początkiem marca funkcję koordynatora ds. Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w archidiecezji lubelskiej objął ks. Mateusz Wójcik, wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Kraśniku, duszpasterz młodzieży i opiekun Rady Liderów KSM AL. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego w listopadzie ks. Marcina Modrzejewskiego. − W naszej archidiecezji programem stypendialnym „Dzieło Nowego Tysiąclecia” objętych jest blisko sześćdziesiąt osób − mówi.

− Są to uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz wyższych. Najwięcej osób to studenci, którzy skupieni są wokół duszpasterstwa akademickiego KUL. Młodsi, czyli uczniowie od 7 klasy do matury, których mamy kilkunastu, będą się formowali razem ze mną, bo bardzo chciałbym właśnie tę młodszą grupę zaprosić do stałej duchowej formacji.

Studenci raz w miesiącu spotykają się w ramach swojego duszpasterstwa, natomiast młodsi raz na kwartał mają spotkania online w ramach kilku diecezji. − Na pewno będziemy organizować dla młodszej młodzieży z archidiecezji lubelskiej dodatkowe spotkania − zaznacza ks. Mateusz. − Bardzo mi też zależy, by stypendyści fundacji bardziej żyli przesłaniem Jana Pawła II. Chciałbym im przekazywać jego konkretne słowa i na nie ich uwrażliwiać.

Wszyscy stypendyści co roku spotykają się także na obozach integracyjnych.

Jeszcze do końca kwietnia o przyznanie stypendium mogą ubiegać się ci, którzy do tej pory z niego nie korzystali, czyli uczniowie klas 7, 8 i licealiści. Trzeba spełnić jednak konkretne warunki, m.in.: mieć średnią minimum 4,8 w podstawówce lub 4,5 w liceum, pochodzić z miejscowości liczącej mniej niż 20 tys. mieszkańców, a dochód w rodzinie na osobę nie może przekraczać kwoty 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto. Zainteresowanym informacji udzieli ks. Mateusz. Można do niego pisać na adres mailowy: ks.mateusz.wojcik@dzielo.pl. Więcej informacji o działalności fundacji oraz sposobach wsparcia tego dzieła można zaleźć na: www.dzielo.pl.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast