Nowy numer 38/2023 Archiwum

Sieć uczelni

Inicjatywa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma na celu zbudowanie podstaw trwałego i stabilnego partnerstwa uniwersytetów z 12 państw Inicjatywy Trójmorza.

Inauguracja miała miejsce 16 maja podczas Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie. Katolicki Uniwersytet Lubelski jest liderem międzynarodowego porozumienia. W wydarzeniu wziął udział prezydent RP Andrzej Duda.

Specyfika regionu

Integralną częścią wydarzenia odbywającego się w Centrum Spotkania Kultur była również konferencja naukowa „Sieć Uniwersytetów Trójmorza wobec współczesnych wyzwań nauki i regionu”. Dwudniowe spotkanie przedstawicieli świata nauki realizowano w ramach ministerialnego programu „Doskonała Nauka”. – To inauguracja bardzo ważnej inicjatywy, która integrując środowisko naukowe z krajów Trójmorza, jest z góry skazana na sukces. Współpraca między uczelniami, które przystąpiły dziś do sieci, odbywała się już w przeszłości, ale obecnie zyska ona nową jakość − ocenił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Podkreślił przy tym, że działanie, zgodnie z ideą otwartości, nie będzie się ograniczać wyłącznie do krajów Europy, ale ma być propozycją współpracy dla uczelni z całego świata. − Każdy może skorzystać na tym przedsięwzięciu, ponieważ ułatwi ono zawieranie umów na wiele konkretnych działań w obszarze nauki – dodał.

Wyzwania i szanse

Sieć Uniwersytetów Trójmorza, do której KUL zaprosił uczelnie m.in. z Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumuni, Słowacji, Słowenii i Węgier oraz Ukrainy, ma być narzędziem nawiązywania i prowadzenia regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych badań i wdrażania innowacji w zakresie jakości kształcenia. Integracja środowiska akademickiego z 12 państw ma następować m.in. poprzez współpracę w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wymianę doświadczeń dydaktyczno-naukowych.

− Lublin staje się europejską stolicą nauki, bo to w Lublinie powstaje sieć uniwersytetów Trójmorza, w tym sensie mamy kolejne wydarzenie w Lublinie o charakterze europejskim, a nawet światowym − mówił Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. To ważna inicjatywa, która może efektywnie przyczynić się do działań na rzecz umiędzynarodowienia współpracy naukowej poprzez stworzenie wewnętrznego systemu wymiany pracowników naukowych i studentów, wspólną realizację konferencji i projektów międzynarodowych, szkół letnich, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym − tłumaczyła dr hab. Beata Piskorska, prorektor KUL.

Ważnym elementem przedsięwzięcia, jak zaznaczają organizatorzy, jest ponadto wykreowanie wspólnej tożsamości naukowej i kulturowej regionu, podkreślanie podmiotowości na tle innych projektów edukacyjnych i naukowych w Europie, przy jednoczesnym zachowaniu narodowych odrębności.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast