Nowy numer 39/2023 Archiwum

Peter Trudgill doktorem honoris causa KUL

Wybitny językoznawca i profesor z Wielkiej Brytanii od lat rozbudza wrażliwość na różnice językowe.

Profesor Peter Trudgill to jeden z najwybitniejszych na świecie socjolingwistów i dialektologów. Odebrał tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 24 maja. − Pasja i oddanie prof. Trudgilla sprawie równości językowej wykraczają daleko poza działalność akademicką, a jego bezprecedensowe zaangażowanie w promowanie świadomości językowej jest nieustającym źródłem inspiracji − mówiła w laudacji prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik z Instytutu Językoznawstwa KUL.

− Prof. Peter Trudgill jest zasłużonym i cenionym na całym świecie językoznawcą, wykładowcą, współtwórcą życia naukowego, członkiem licznych towarzystw naukowych. Czy chcemy, czy nie, ponadczasową wartość ma obserwacja poczyniona ponad dwa tysiące lat temu na dziedzińcu arcykapłana Kajfasza: „Twoja mowa Cię zdradza”. Zdradza wiele z wyjątkowej duchowej i intelektualnej tajemnicy tożsamości człowieka, z dziejów jego życia oraz zamierzeń i idei, które modelują i ukierunkowują jego losy − podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL. Dodał, że prof. Trudgill nieustannie podkreśla, że język jest żywy, a przez to kruchy i wymagający troski i pielęgnacji, a także jak najdokładniejszego poznawania.

− Jako językoznawcy zmuszeni jesteśmy do smutnej konstatacji, że w wielu współczesnych społeczeństwach panuje powszechny brak szacunku dla różnorodności językowej, który wydaje się najczęściej występować tam, gdzie można by się go najmniej spodziewać: wśród inteligencji, twórców kultury, dziennikarzy, polityków czy kręgów opiniotwórczych − mówił podczas wykładu P. Trudgill.

Naukowiec urodził się 7 listopada 1943 r. w Norwich. Wykształcenie zdobył w King’s College w Cambridge i na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie w 1971 roku obronił doktorat z językoznawstwa na podstawie rozprawy, która była pierwszym studium dialektu miejskiego w Wielkiej Brytanii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast