Nowy numer 47/2023 Archiwum

Pamiątki Niepodległej

W Archiwum Państwowym w Lublinie znajduje się zbiór plakatów i afiszy z pierwszych dni niepodległości. Warto go poznać, by lepiej zrozumieć pierwsze dni wolności.

Sytuacja w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości, jak i wydarzenia dziejące się kilka lat po pokazują niesamowitą dynamikę życia społecznego i jego wyjątkową aktywizację. Odzwierciedlenie tamtych dni i nastrojów oddają plakaty i afisze, jakie znajdują się m.in. w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie.

- Są doskonałą ilustracją zachodzących zjawisk. Pierwsze próby ustanawiania władzy w nowo tworzonym państwie w październiku 1918 r., powstanie Rady Regencyjnej z inicjatywy ziemian i utworzonego w kontrze do niej Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej w Lublinie oraz powołanie pierwszego rządu z Jędrzejem Moraczewskim jako premierem na czele to wydarzenia, których przebieg znalazł swoje odzwierciedlenie w treści i zewnętrznej formie ówczesnego afiszu i plakatu - wyjaśnia Bartosz Staręgowski z lubelskiego archiwum.

Plakaty opowiadają również o pierwszych wyborach do sejmu ustawodawczego, a także kampanii plebiscytowej, która wymagała podawania konkretnych informacji. Przyglądając się im, widzimy, że nie brakowało wtedy także zastosowania chwytów propagandowych. W podobny sposób przygotowywano kampanię promującą Pożyczkę Odrodzenia Polski, która miał wspomóc nowo odrodzone państwo w odbudowie swoich zasobów, zniszczonych i wyeksploatowanych przez okupantów.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy