Nowy numer 09/2024 Archiwum

Darmowa pomoc prawna

Również w tym roku mieszkańcy Lublina mogą skorzystać z nieodpłatnych: pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji.

Wsparcie w postaci darmowej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego lub mediacji udzielane jest na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

Pomoc taką można otrzymać w 13 punktach zlokalizowanych na terenie Lublina przez pięć dni w tygodniu. Lokalizację i harmonogram działania punktów pomocowych można sprawdzić tutaj.

Nieodpłatne poradnictwo skierowane jest do osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku), które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem porady osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy (w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa się oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku).

Poradnictwo odbywa się wyłącznie w sposób stacjonarny, czyli osobiście w punkcie pomocy. Kobiety w ciąży obsługiwane są poza kolejnością. Poradę na odległość mogą uzyskać jedynie osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się.

Wizytę w danym punkcie pomocy można umówić za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna od godz. 7.30 do 15.30).

Osoba kwalifikująca się do uzyskania nieodpłatnej pomocy otrzyma pomoc profesjonalisty − prawnika, doradcy lub mediatora; zostanie poinformowana o swoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji; otrzyma wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, zostanie jej także udzielona pomoc w przygotowaniu odpowiednich pism i wniosków.

W 2023 roku mieszkańcom Lublina udzielono blisko 6300 nieodpłatnych porad − 4400 z nich dotyczyło pomocy prawnej, a około 1900 poradnictwa obywatelskiego – najczęstsze były te z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Na terenie Lublina działają także jednostki nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które na podstawie odrębnych przepisów realizują zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego. Ich listę można zobaczyć tutaj.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy