Święto w parafii Matki Bożej Fatimskiej

W kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie odbyły się uroczystości diecezjalne połączone z odpustem parafialnym. Przybyli goście i liczni pielgrzymi, w tym uczestnicy pielgrzymek pieszych z parafii dekanatu lubelskiego-południowego.

Mszy Świętej, przy współudziale koncelebrujących i uczestniczących w liturgii kilkunastu kapłanów, przewodniczył ks. Józef Sarzyński, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha w Ćmiłowie (diecezjalny egzorcysta). Obchody 107. rocznicy objawień fatimskich rozpoczęło nabożeństwo fatimskie, z jego centralnym punktem, jakim pozostaje zawsze wspólne odmówienie Różańca fatimskiego.

– Gdy zasłuchamy się w orędzie Matki Bożej Fatimskiej, to widzimy Matkę Najświętszą, widzimy Boga, który zawsze jest na czasie, nie spóźnia się. Co więcej – z perspektywy przepowiedni fatimskich można powiedzieć, że Bóg za każdym razem wyprzedza czas. A to wynika z Jego wielkiej troski o nas. Przesłanie z Fatimy nie było tylko na tamte czasy, ale całe posłannictwo z Fatimy wybiega w czasy przyszłe. Jest konkretną wskazówką, zachętą, radą i przestrogą, aby rzeczywiście ustrzec świat i ludzkość, a zatem każdego z nas, przed lekceważeniem rzeczywistości Bożej i Boga. Widzimy te same zagrożenia, te same niebezpieczeństwa, widzimy też te same błędy, które popełniają nasze pokolenia. Tak jakbyśmy nie wyciągnęli wniosków z tej lekcji historii – mówił w czasie homilii ks. Sarzyński, nawiązując do wydarzeń społeczno-politycznych, które miały miejsce na świecie w 1917 r. i w latach następnych, przed którymi w objawieniach ostrzegała Matka Boża.

107 lat temu w portugalskiej Fatimie 13 maja 1917 roku, gdy toczyła się I wojna światowa, rządy w Portugalii sprawował antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała szaleć rewolucja – Matka Boża zaczęła się ukazywać trojgu wiejskim dzieciom nieumiejącym jeszcze czytać. Przekazała im orędzie dotyczące całego świata, w którym przedstawiła wizję piekła, jeśli świat się nie nawróci. Maryja wezwała także do modlitwy różańcowej i ochrony wiary.

– Matka Boża w Fatimie przypomniała, że największą tragedią i nieszczęściem człowieka jest grzech i trwanie w nim, co prowadzi do całkowitego odrzucenia Boga, czyli do piekła, które jest przeciwieństwem nieba. Ukazując przerażającą wizję piekła, Matka Boża uświadamia, że pogrążając się w niewoli grzechów i wyrzekając się wiary w Boga, wiele dusz dobrowolnie skazuje się na wieczne potępienie – mówi ks. Wiesław Kosicki, proboszcz parafii w. Matki Bożej Fatimskiej. – Fatima wzywa do pokuty, na którą składają się: modlitwa, Różaniec, odprawianie nabożeństw wynagradzających za grzechy przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu. Chodzi tutaj o nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, kiedy to przez sakrament pokuty i pojednania, ale także przez Komunię Świętą wynagradzającą – dodaje ks. Wiesław Kosicki.

Zwieńczeniem uroczystości jubileuszowych była procesja procesja z figurką Matki Bożej Fatimskiej. Następnie wierni mogli uczestniczyć w czuwaniu modlitewnym połączonym z ucałowaniem relikwii świętych dzieci fatimskich: Hiacynty i Franciszka, których papież Franciszek kanonizował 2017 roku, w 100. rocznicę objawień w Fatimie.

« 1 »