Chełmski Wieczernik czeka na realizację

Chełmskie Centrum Ewangelizacji chce stworzyć Wieczernik na miarę XXI w., gdzie głoszenie słowa Bożego będzie wolne od ograniczeń czasowych i przestrzennych.

To ma być miejsce, które będzie jednoczyć wspólnoty ziemi chełmskiej, a zarazem przyciągać ludzi z całej Polski i zza granicy.

– Od początku widzimy, jak Bóg tworzy środowisko ewangelizacyjne, przyciągając coraz więcej osób, które pragną włączyć się w działania formacyjne, rozwijać się duchowo i stawać się świadkami Chrystusa – opowiada ks. Paweł Gołofit, moderator ChCE. – Nasze centrum rozwija się nie tylko duchowo, ale także przestrzennie, przyciągając osoby z całej Polski, a nawet spoza niej, które chcą uczestniczyć w naszych wydarzeniach także online.

Działalność ChCE koncentruje się wokół Sali Różańcowej, obszernego pomieszczenia udostępnionego przez parafię pw. NNMP w Chełmie. –To nasz Chełmski Wieczernik – miejsce modlitwy, spotkań formacyjnych i doświadczania obecności Boga – wyjaśnia ks. Paweł. Świadectwa uczestników rekolekcji podkreślają, jak to miejsce odmienia ich życie, przywracając wiarę i duchowe zdrowie.

Ks. Paweł zaznacza, że rozwój centrum obejmuje także aspekty materialne. – Chcemy, aby ludzie, którzy do nas przychodzą, czuli się mile widziani i mieli dostęp do komfortowych warunków, w tym dobrej kawy i przyjemnej przestrzeni do spotkań.

Z powodu rosnącego zainteresowania i licznych próśb ChCE podjęło decyzję o modernizacji sali, aby umożliwić transmisje online i pomieścić większą liczbę uczestników. – Nasza Szkoła Biblijna cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że musieliśmy zamknąć zapisy z powodu braku miejsc –  mówi ks. Paweł. – Chcemy sprostać potrzebom osób, które nie mogą być z nami osobiście, ale pragną uczestniczyć w naszych wydarzeniach przez internet – dodaje. 

Projekt „Nowy Wieczernik” ma na celu stworzenie nowoczesnej przestrzeni do ewangelizacji, umożliwiającej transmisje na cały świat, organizację wydarzeń kulturalnych i formacyjnych oraz zapewnienie komfortowych warunków do spotkań dla rodzin z dziećmi.

Koszt remontu, obejmujący również naprawę dachu i izolację termiczną, wyniesie 400 tys. zł. – To wyzwanie przekraczające nasze możliwości finansowe, ale wierzymy, że inwestycja ta przyniesie owoce w życiu wielu osób –  podkreśla ks. Paweł.

Każdy, kto chciałby wesprzeć tę inicjatywę, może to zrobić przez stronę www.chce.info w zakładce „wieczernik”.

« 1 »