Nowy numer 38/2023 Archiwum

Cudzoziemcy w Lublinie

Według różnych szacunków na terenie Lubelszczyzny jest obecnie od kilku do kilkunastu tysięcy cudzoziemców. I będzie ich przybywać.

Do pracy, na studia, za miłością lub w obawie przed zagrażającym niebezpieczeństwem, turystycznie albo zwyczajnie w poszukiwaniu lepszego życia… To tylko niektóre z powodów, dla których na Lubelszczyźnie możemy spotkać dużą grupę cudzoziemców. Według różnych szacunków jest ich obecnie od kilku do kilkunastu tysięcy. I będzie ich przybywać.

Lubelszczyzna jest dla obcokrajowców miejscem szczególnym ze względu na usytuowanie przy wschodniej granicy UE oraz długie tradycje przyjmowania cudzoziemców, a także współistnienia i współprzenikania się kultur i religii. Dodatkowo, jako ośrodek akademicki o wysokim poziomie nauczania i relatywnie niskich kosztach życia, Lublin jest też silnym magnesem dla młodych ludzi z całego świata chcących właśnie tu zdobyć wykształcenie. Przemiany społeczno-gospodarcze, które od 25 lat zachodzą w Polsce, dostępność komunikacyjna i „dobra opinia” decydują, że wielu cudzoziemców właśnie tu chce zostać na dłużej. Coraz częściej Lubelszczyzna nie jest już jedynie „przystankiem” na drodze tranzytu, ale staje się miejscem osiedlenia, legalnego zamieszkania, czy uzyskania statusu rezydenta długoterminowego. Jest to więc sytuacja, która wymaga z obydwu stron: cudzoziemskiej i polskiej, zaangażowania w podjęcie działań służących wzajemnemu poznaniu i integracji.

Od wielu już lat w Lublinie i wielu miejscach województwa lubelskiego można spotkać inicjatywy i organizacje wspierające obydwie strony w trudnym, bo bardzo czasochłonnym i wymagającym szczególnego zaangażowania, procesie integracji. Zgodnie z unijnymi Wspólnymi Podstawowymi Zasadami Integracji Imigrantów (Common Basic Principles on Immigrant Integration) integracja jest procesem, który zachodzi głównie na szczeblu lokalnym w kontaktach pomiędzy samymi imigrantami i pozostałymi obywatelami (społecznością przyjmującą). Stąd wiele prowadzonych inicjatyw służy podjęciu działań sprzyjających częstym kontaktom – interakcji imigrantów z Polakami, budowaniu dialogu międzykulturowego, edukowaniu społeczności przyjmującej w kwestii imigrantów i ich kultury i religii, które imigranci przywożą ze sobą.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast