"Oto Teraz Czas Zbawienia"

- "Miłosierdzie - mówi papież Franciszek - to dowód tożsamości naszego Boga". Papież przypomina tradycyjne uczynki miłosierdzia wobec ciała i duszy. Chce nam uświadomić, że miłosierdzie nie może pozostać jedynie pięknym hasłem, ale musi być praktyczną, konkretną odpowiedzią na ludzkie potrzeby - podkreśla metropolita lubelski.

Umiłowani w Chrystusie Panu!

Po raz kolejny wkraczamy w okres Wielkiego Postu. Na znak gotowości do pokuty przyjęliśmy w Środę Popielcową popiół na nasze głowy, wsłuchując się w Chrystusowe zaproszenie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” Do naszych uszu i serc dotarło wołanie św. Pawła: „W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem”. Apostoł przestrzega nas, abyśmy nie zmarnowali czasu łaski Bożej. Cytując słowa Pisma: «W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą», wzywa nas do duchowej mobilizacji: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6,2). Słowa te są szczególnie aktualne w Roku Świętym Miłosierdzia, a także w kontekście wielkich wydarzeń i rocznic, jakie obchodzimy zarówno w wymiarze diecezjalnym, jak i ogólnopolskim.

Dziękczynienie za łaskę chrztu

Liturgia słowa I niedzieli Wielkiego Postu otwiera przed nami Księgę Powtórzonego Prawa. Ważnym obrzędem w życiu religijnym Izraelitów było składanie w ofierze pierwszych płodów ziemi. Wyrażała się w tym geście świadomość zależności od Boga i głęboka wdzięczność za Jego dobrodziejstwa na przestrzeni dziejów. Jedno z tych dobrodziejstw Stary Testament wymienia zawsze na pierwszym miejscu: mianowicie cudowne wyzwolenie z niewoli egipskiej i wprowadzenie do ziemi obiecanej.

Liturgia Kościoła przypomina nam o tych wydarzeniach na początku Wielkiego Postu, będącego przygotowaniem na Święto Paschy, czyli przejścia. Pascha Izraelitów była zapowiedzią Paschy Chrystusa: Jego przejścia przez Mękę i Śmierć do chwały zmartwychwstania. Nasz udział w tej tajemnicy dokonuje się przez sakrament chrztu świętego. Chrystus, nowy Mojżesz, przeprowadza nas przez wodę chrztu: z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, z ciemności do światła, ze śmierci do życia.

Z wdzięcznością wspominamy chrzest przyjęty przez księcia Mieszka i jego dwór 1050 lat temu. Był to początek historii chrześcijańskiej Polski, a zarazem narodziny naszej narodowej i państwowej jedności. Od tego momentu źródło chrzcielne bije nieustannie na polskiej ziemi i otwiera kolejne pokolenia rodaków na komunię z Bogiem i z człowiekiem. Centralne obchody Jubileuszu Chrztu Polski odbędą się w dniach 14-16 kwietnia w Gnieźnie i w Poznaniu. Przewidziane jest zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski oraz posiedzenie Zgromadzenia Narodowego z udziałem Prezydenta Rzeczpospolitej.

Okazją do świętowania Jubileuszu we wspólnotach parafialnych będzie tegoroczna Wigilia Paschalna, podczas której odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przeżyjmy tę liturgię z głęboką wdzięcznością za chrzest własny, jak i całego naszego narodu. W dniach 20-23 października 2016 r. będzie miała też miejsce Narodowa Pielgrzymka do Rzymu. Serdecznie zapraszam kapłanów i wiernych do licznego udziału w tej wędrówce do źródeł naszej wiary. Niech każda parafia w archidiecezji wyśle na nią swoich reprezentantów.

« 1 2 3 »
oceń artykuł Pobieranie..