Nowy numer 22/2023 Archiwum

List pasterski metropolity lubelskiego na Wielki Post 2020 r.

Abp S. Budzik: Już na początku człowiek dokonał fatalnego wyboru. (…) Uwierzył w to, co stanowi istotę każdej pokusy do grzechu: "Spróbuj mieć wszystko sam. Bez Boga i wbrew Bogu".

List pasterski abp. Stanisława Budzika, metropolity lubelskiego, ma być odczytany we wszystkich kościołach archidiecezji lubelskiej w I niedzielę Wielkiego Postu 2020 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu liturgia Kościoła otwiera przed nami Księgę początków rodzaju ludzkiego. Chce nam przypomnieć podstawowe prawdy dotyczące duchowej kondycji człowieka. Zastanawia nas nasza słabość, często wręcz bezsilność, w obliczu pokusy. Słowo Boże uczy, że przyczyną tej słabości jest tajemnicze dziedziczne obciążenie, owa pierwsza klęska, jaka miała miejsce w zamierzchłej przeszłości ludzkich dziejów.

Już na początku człowiek dokonał fatalnego wyboru. Postawił na siebie, zamiast postawić na Boga. Poszedł za podszeptem złego ducha i zlekceważył Boże przykazanie. Uwierzył w to, co stanowi istotę każdej pokusy do grzechu: „Spróbuj mieć wszystko sam. Bez Boga i wbrew Bogu. Na przekór Jego ostrzeżeniom!”. Na tym właśnie polegał grzech pierworodny i to stanowi istotę każdego grzechu.

Jeśli serce człowieka jest zamknięte, jeśli brakuje w nim Boga, staje się duchową pustynią. Nie wystarczy mu sił, by pokonać pokusy i ocalić wolność. Dlatego jest tak ważne, by na Wielki Post zaprosić do siebie Chrystusa – niech wejdzie do pustyni naszego życia. Niech nam przypomni, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4). Niech nas zaprowadzi pod krzyż, abyśmy zobaczyli i pojęli, jak bardzo Bóg nas umiłował, skoro „nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał” (Rz 8,32). Niech w naszych sercach wybrzmi wołanie Apostoła, przypomniane przez papieża Franciszka w jego orędziu wielkopostnym: „W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2 Kor 5,20).

Spełniona misja

W archidiecezji lubelskiej dobiega końca projekt ewangelizacyjny „Źródło”, połączony z peregrynacją kopii Krzyża Trybunalskiego z naszej archikatedry. Przez sześć lat misje ewangelizacyjne objęły wszystkie parafie. Wielkie dzieło Nowej Ewangelizacji rozpoczęło się w marcu 2014 roku od parafii archikatedralnej, a zakończy się w marcu tego roku w najmłodszej parafii naszej archidiecezji pod wezwaniem św. Jana Kantego w Lublinie. Ten wielki polski święty, będący od wieków – obok świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – patronem naszej archidiecezji, doczekał się wreszcie parafii i kościoła pod swoim wezwaniem. Pierwszy dzień marca tego roku zapisuje się w historii przez pobłogosławienie nowej świątyni i sprawowanie w niej po raz pierwszy Eucharystycznej Ofiary.

Dziękujemy Bogu za duchowe owoce misji i peregrynacji: za Słowo Boże, które napełniało i przemieniało ludzkie serca, za pogłębienie wspólnoty parafialnej gromadzącej się wokół Chrystusowego Krzyża, za każde poruszenie, dokonane przez Ducha Świętego w ludzkich sercach, za powroty wielu wiernych oddalonych dotąd od Chrystusa i Kościoła. Dziękujemy rodzinom, które gościły ewangelizatorów w swoich domach i wszystkim, którzy tworzyli dobrą atmosferę wokół tego dzieła.

Na ręce Księdza Michała Zybały, koordynatora dzieła Nowej Ewangelizacji, składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych i świeckich ewangelizatorów, którzy czynnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu, głosząc słowem i przykładem Radosną Nowinę o Bogu, który w Jezusie Chrystusie jest szczęściem i zbawieniem człowieka.

Krzyż Trybunalski, zanim został przeniesiony 190 lat temu do Lubelskiej Katedry, odbierał cześć w dawnym kościele świętego Michała Archanioła na Starym Mieście. Dlatego też kopia tego Krzyża, omodlona przez setki tysięcy wiernych naszej archidiecezji, zostanie umieszczona w obecnym kościele św. Michała przy ulicy Fabrycznej, wzniesionym w nawiązaniu do rozebranej w XIX wieku dawnej świątyni. Zanim to jednak nastąpi, ten godny czci Krzyż będzie świadkiem uroczystej inauguracji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej w naszej Archikatedrze.

Inauguracja Synodu

Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej księża zostawili w każdym domu ulotkę zawierającą podstawowe informacje o III Synodzie Archidiecezji Lubelskiej. Został on zwołany rok temu, 25 marca, kiedy to rozpoczęła się jego faza przygotowawcza, która dobiega już końca. Powołanych zostało dwanaście komisji synodalnych, obejmujących główne wymiary życia religijnego archidiecezji. Ich zadaniem jest sformułowanie, po uprzedniej konsultacji, tematów dyskutowanych podczas sesji synodalnych i przygotowanie ostatecznych dokumentów Synodu.

W każdej parafii tworzone są zespoły synodalne, które za pośrednictwem zespołów dekanalnych przekazywać będą swoje opinie na przedstawione tematy do Sekretariatu Synodu. Tym samym kilka tysięcy wiernych, w zdecydowanej większości ludzi świeckich, włączy się do prac i dyskusji synodalnych. Dodatkowo każdy wierny będzie mógł nadesłać drogą elektroniczną, przez cały okres trwania Synodu, swoje propozycje oraz uwagi do sekretariatu, względnie do komisji synodalnych.

Włączenie się w prace Synodu będzie wyrazem miłości do Kościoła w obecnych czasach, w których tak trudno o kulturę dialogu. Tymczasem lepiej jest zapalić choćby małe światło, niż stale narzekać na ciemności. Owoce Synodu w dużej mierze zależą od rzetelnej pracy zespołów na poziomie parafii i dekanatów. Dziękuję tym wszystkim, którzy podjęli i podejmą cierpliwą współpracę przy wypełnianiu ankiet badających religijność w archidiecezji, a przygotowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ich rzetelne wypełnienie pomoże nam poznać stan faktyczny i dać odpowiedź na współczesne wyzwania.

Wszystkich ludzi dobrej woli proszę o gorącą modlitwę w intencji owocnej pracy gremiów synodalnych, tak aby wspólny wysiłek przyniósł odnowę życia religijnego w archidiecezji, pozwolił na szeroką wymianę doświadczeń i otworzył nas wszystkich na głos i działanie Ducha Świętego. Księży Proboszczów proszę o stopniowe wprowadzanie do liturgii modlitwy i pieśni synodalnej.          

Do 20 marca powinni zostać wybrani członkowie Synodu, reprezentujący różne środowiska archidiecezji, którzy uczestniczyć będą w sesjach plenarnych. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego część z nich wejdzie do Synodu z urzędu, część z wyboru i część z nominacji biskupa diecezjalnego. Już dzisiaj serdecznie zapraszam uczestników Synodu, członków komisji synodalnych oraz delegacje wszystkich parafii na uroczyste otwarcie głównej fazy Synodu podczas Eucharystii w dniu 18 kwietnia o godzinie 11.00 w Archikatedrze Lubelskiej.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast