Nowy numer 47/2023 Archiwum

Biskup Józef Wróbel SCJ obchodzi 70. urodziny

Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL, jest sercaninem, biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej.

Urodził się 18 października 1952 roku w Bestwinie k. Bielska-Białej. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a potem do liceum w Żywcu. W grudniu 1973 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego (sercanów).

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach k. Krakowa.

W 1980 roku rozpoczął studia specjalistyczne z teologii moralnej w Akademii Alfonsjańskiej (Uniwersytet Laterański) w Rzymie. Studia doktoranckie skończył w czerwcu 1985 roku, uzyskując tytuł doktora teologii moralnej. Po powrocie do Polski w 1985 roku pełnił obowiązki wikarego w parafii Węglówka (k. Mszany Dolnej), a także rozpoczął wykłady z etyki i teologii moralnej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. W latach 1986-1987 pełnił obowiązki sekretarza Prowincji Polskiej Księży Sercanów.

W 1987 roku nostryfikował doktorat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 1 października 1987 roku rozpoczął w tej uczelni pracę dydaktyczno-naukową jako asystent ks. prof. dr. hab. Franciszka Greniuka przy Katedrze Historii Teologii Moralnej. W latach 1990-1993 pełnił funkcję rektora w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach. Obok wykonywanych funkcji administracyjnych, wychowawczych i dydaktycznych, był też organizatorem lub współorganizatorem konferencji, sympozjów, sesji, zjazdów, paneli oraz akademii o profilu naukowym i rocznicowym, w tym również międzynarodowych. Jako rektor seminarium razem z prefektem i alumnami nadał nowy kształt i upowszechnił dwumiesięcznik dla osób chorych i samotnych „Wstań”.

W 1999 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W tym samym roku został mianowany kierownikiem nowo utworzonej przy Instytucie Teologii Moralnej KUL Katedry Teologii Życia. W latach 1999-2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Etycznej przy Akademii Medycznej w Lublinie.

30 listopada 2000 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II biskupem ordynariuszem diecezji Helsinki. 27 stycznia 2001 otrzymał święcenia biskupie w Helsinkach. Od 1 lipca 2008 jest biskupem pomocniczym archidiecezji lubelskiej.

W dalszym ciągu prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Instytutu Teologii Moralnej KUL, jest wybitnym specjalistą z zakresu bioetyki personalistycznej. Uczestniczy w sympozjach polskich i międzynarodowych, wygłasza referaty. Jest promotorem licznych prac magisterskich, wypromował wielu doktorów. Jest przewodniczącym Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

Czytaj także: Biskup z Polski biskupem w Finlandii.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy